Psykologbyrån

Psykologbyrån är en mottagning i Malmö för psykologisk rådgivning och behandling. På mottagningen är sju kollegor verksamma med lång erfarenhet av arbete med psykoterapi och handledning, i såväl offentlig som privat regi. Samtliga är legitimerade psykoterapeuter med handledarbehörighet.

Behandling

Vi erbjuder stöd för enskilda personer, till par och familjer och vi vänder oss såväl till barn och ungdom, som till vuxna och äldre. Behandlingen följer den enskildes behov och kan vara inriktad på korttidsinsatser, kriser i livet, eller längre psykoterapeutisk kontakt och psykoanalys.

Psykologbyråns terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet. Syftet i dessa möten är att skapa förståelse för och förändring av de känslomässiga låsningar som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet. Ångest, osäkerhet och depression är vanliga uttryck för sådana problem. Samtliga medarbetare på Psykologbyrån arbetar med psykodynamisk psykoterapi.

Yrkesutveckling

Vi har även mångårig erfarenhet av handledning och utbildning. Psykologbyrån erbjuder bl. a. handledning enskilt eller i grupp, stöd för befattningshavare i ledande ställning samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade kriser, fått utmattningssymptom mm.

Välkommen att kontakta oss!


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20