Eva Hurtig

Eva Hurtig är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker IPA, utbildningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab, universitetsadjunkt vid Lunds Universitet, psykoterapeut- och psykologutbildningen.


Licenced Psychologist and Licenced Psychoterapist, Psychoanalyst IPA, Member and Training analyst of the Danish Psychoanalytical Society. Senior Lecturer, University of Lund.


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20