Tommy Gullberg

Tommy Gullberg är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare, psykoanalytiker och utbildningsanalytiker och handledare i Dansk Psykoanalytisk Selskab, som ingår i Internationella Psykoanalytiska Associationen (IPA).

Bäst når du Tommy per telefon:
076-787 33 66 eller 040-12 20 20
E-post: tommy@psykologbyran.net
Egen webbplats: www.tommygullberg.se


Licenced Psychologist and Licenced Psychoterapist, Psychoanalyst IPA, Member and Training analyst of the Danish Psychoanalytical Society.

English-speaking clients are welcome.

Contact telephone:
work +46(0)40-12 20 20, mobile +46(0)76-787 33 66
Email: tommy@psykologbyran.net
Website: www.tommygullberg.se


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20