Dan Anders Palmqvist

Dan Anders Palmquist är fil.lic., fil.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare UHÄ & KI.

Anders har även genomgått handledareutbildning med särskilt inriktning på psykospsykoterapi, anordnad av Karolinska Institutet. Vid behandling av överväldigande livshändelser (trauma) kan jag använda hypnos och EMDR. Eftersom jag har forskningerfarenhet kan jag vara behjälplig vid uppsats- och forskningsarbeten.

E-post: anders@psykologbyran.net
Egen webbplats: www.dananderspalmquist.se


Licentiate's degree, PhD, Authorized Psychologist and Authorized Psychoterapist Supervisor.

I have a special training in using hypnosis and EMDR – sometimes useful in the treatment of overwhelming (trauma) life experiences etc.

English-speaking clients are welcome.

Email: anders@psykologbyran.net
Website: www.dananderspalmquist.se


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20